Navigáció Navigáció

Szakmai ajánlás a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások részére
          

Szerzők:
Dr. Szemelyácz János, Bódy Éva, Csákiné Király Lívia, Fehér Otília, Kály-Kullai Károly, Kun Gábor, Lencse Menyhért, Márton Andrea,
Máté Zsolt

Szerkesztették:
Csicsely Ágnes, Bódy Éva

Lektorálta:
Nyitrai Imre

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Budapest, 2011

Az alacsonyküszöbű szolgáltatás célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, fogadása és ellátása, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése. A fentiekben megfogalmazott célokon túl az alacsonyküszöbű szolgáltatás fogalmi megközelítésével összhangban olyan, még nem szenvedélybeteg, ám szerhasználatukból adódóan magas kockázati magatartású személyek és környezetük elérésének biztosítása. Ennek célja a szenvedélybeteggé válás lehetséges megelőzése mentálhigiénés, pszicho-edukációs beavatkozások eszközrendszerével.

Az előzőekben leírtakkal együtt az alacsonyküszöbű szolgáltatás lényege az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, megkönnyítése a szenvedélybetegek, addiktológiai problémával küzdő, vagy szerhasználat okán magas kockázatú populációk számára.

Jelen szakmai ajánlás a pályázati úton finanszírozott ellátások számára készült 2011-ben. A dokumentumot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 59155-0/2011-SZOCSZOLG számon engedélyezte.

SZAKMAI AJÁNLÁS A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások részére (pdf)

Kulcsszavak: szenvedélybeteg, addiktológia, szakmai ajánlás

  

A Biztos Kezdet Gyerekház működésének módszertani ismérvei

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Budapest, 2013

A Biztos Kezdet Gyerekház olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatás, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez, és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához.

A Gyerekház a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken, valamint települési szegregátumokban a 0-5 éves gyereket nevelő családok felkutatására és a szolgáltatásokba történő bevonására törekszik a település legrosszabb helyzetben lévő családjainak elérése és a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges motiváció kialakítása révén. A kötelező óvodáztatás kezdetének leszállításával a Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban a 3 év alatt gyerekekre koncentrál, hiszen egyik célja az óvodára való felkészülés támogatása.

Jelen szakmai ajánlás a pályázati úton finanszírozott ellátására készült 2013-ban, magába foglalja a szolgáltatás alapelveit; alapszolgáltatásait; tartalmaz továbbá ismérveket, elvárásokat a szolgáltatásokkal kapcsolatban; személyi-tárgyi feltételrendszereket, valamint a működtetésére vonatkozó módszertani ajánlásokat.

A dokumentumot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 44425/2013/SZOCSZOLG számon engedélyezte.

SZAKMAI AJÁNLÁS BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZAK RÉSZÉRE (pdf)