Navigáció Navigáció

A Tájékoztatók pontban szolgáltatók/intézmények működéséhez, a jogi és szakmai szabályozok értelmezéséhez, gyakorlati alkalmazásához kívánunk tájékoztatást nyújtani.

Az almenüpont alatt találhatók a szakmai irányító szervezetek, hatóságok által összeállított, az ágazat szakmafejlesztésének érdekében felhasználható segédletek. Ebben a menüpontban érhetők el az egyes szakfeladatokhoz kapcsolódó Gyakran Ismételt Kérdések, melyeket rendszeresen frissítünk.

 

Tájékoztató közérdekű önkéntesek foglalkoztatásáról

Tájékoztató közérdekű önkéntesek foglalkoztatásáról


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 36.§ (2) bekezdés e) pont alapján meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek aki az ellátásra való jogosultság éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem vesz részt valamely Szt. 36.§ (2) bekezdés e) pontban felsorolt tevékenységben.

Az Szt. 36.§ (3) bekezdés alapján a 30 napos időtartam számításakor a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni, feltéve, hogy a tevékenységet a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő fogadó szervezetnél végezték.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Önkéntes tv.) 3. § (1) bekezdés f) pont fa) alpont alapján közérdekű önkénteseket fogadó szervezet lehet a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény.

A tapasztalatok szerint több esetben azért került sor az ügyfél megélhetését biztosító jövedelempótló ellátás megszüntetésre, mert olyan szervezetnél, intézménynél folytatott önkéntes tevékenységet, amely nem szerepelt az Önkéntes tv. 12.§ szerinti nyilvántartásban.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplő szervezetek listája, valamint a bejelentkezéshez szükséges formanyomtatvány elérhető ezen a honlapon: http://civil.info.hu/onkentesseg

A közérdekű önkéntességgel kapcsolatos további információ a  http://onkentes.gov.hu/ honlapon érhető el.

Kérjük, hogy az önkénteseket foglalkozató, illetve önkéntesek foglalkoztatását tervező intézmények regisztráljanak a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek nyilvántartásába.