Navigáció Navigáció

Az Iratminták pontban szolgáltatók/intézmények működéséhez, jogszabályban, egyéb szakmai szabályozó dokumentumban rögzített dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez kívánunk segítséget nyújtani. A menüpontban a szakterületen alkalmazott nyomtatványok, belső szabályzók elkészítéséhez, kitöltéséhez szükséges segédleteket találhatnak az érdeklődők. A feltöltés folyamatosan történik.

 

szükségletfelméréshez iratminták

Tájékoztatás a komplex szükségletfelmérés lefolytatáshoz szükséges nyomtatványokról


A komplex szükségletfelmérést végző személyek nyilvántartásba vételéhez, valamint az igénylők támogatott lakhatásban történő elhelyezésének alapjául szolgáló komplex szükségletfelméréshez kérjük az alábbi dokumentumok használatát. A nyomtatványokat az elektronikus alkalmazás érdekében word formátumban tesszük közzé, azonban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azok alakisága és formaisága nem módosítható.

FIGYELEM!
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS TÖRTÉNT A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYEIBEN ELVÉGZENDŐ KOMPLEX SZÜKSÉGLETFELMÉRÉSSEL KAPCSOLATBAN!

Az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVII. törvény 21. §-a alapján az Szt. 70. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fogyatékos személyek bentlakásos intézményének vezetője az alapvizsgálat elvégzésének kezdeményezésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is elvégzi, és tájékoztatja az ellátást igénylőt a támogatott lakhatás igénybevételének lehetőségéről.”

A fentiek figyelembevételével tájékoztatjuk a fogyatékos személyek bentlakásos intézményeinek vezetőit, hogy a 2019. január 1. napjától hatályos jogszabály rendelkezése alapján ezen időponttól a komplex szükségletfelmérést az intézményvezető végzi el.

 

A nyilvántartásba történő kérelemhez kérjük az alábbi nyomtatványok használatát.

• Kérelem a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető
személyek nyilvántartásba vételéhez
• Tájékoztató adatkezelésről
• Adatkezelési nyilatkozat
• Nyilatkozat öregségi teljes nyugdíjról
• Komplex szükségletfelmérők adategyeztetése

 

Nyomtatványok a komplex szükségletfelmérés lefolytatását igénylő intézmények részére.

• Igénylőlap támogatott lakhatás igénybevételéhez/felülvizsgálathoz

           
         
           Komplex szükségletfelmérés dokumentációja.

• Összegző lap