A 2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K. § (8) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (11) bekezdése értelmében a Kormányhivatalok egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

A rendelkezés alapján a nyilvánosság számára is megismerhetőek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül, jogsértő módon nyújtanak szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A közzétételi listán szerelő döntésekről készült összefoglalás az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

Utoljára frissítve: 2017.12.22.

 

HBC/01/00076-34/2015.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBC/01/00076-34/2015. számú ügyben hozott döntése


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétételre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBC/01/00076-34/2015. számú, Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás fenntartásában működő Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés szolgáltatások ügyében hozott döntése.

 

Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
A fenntartó neve Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás
A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe

Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ

  1. 4138 Komádi, Hősök tere 4.
  2. 4136 Körösszakál, Templom u. 1.
  3. 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 50.
  4. 4146 Újiráz, Petőfi u. 19.
A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése
  1. családsegítés,
  2. házi segítségnyújtás,
  3. szociális étkeztetés
Letöltés
Közzététel napja 2015. december 4.
Eltávolítás napja A jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével.